Persondatapolitik

DATAANSVARLIG OG HJEMMESIDEEJER:

Ragnarock v/ Sarah Eckhardt-Læssøe
Tlf: (+45) 31 73 19 75
CVR: 16276448

GENERELT

Hos Ragnarock betyder det meget for os, at jeres data er sikre. I forbindelse med når du tilmelder dig et af vores hold, ligger vi inde med informationer om dig, der ifølge EU’s GDPR-forordning kendetegnes som personfølsomme. Disse passer vi selvfølgelig ekstra godt på.

Når du tilmelder dig til et eller flere af Ragnarocks hold, afgives de oplysninger du udfylder under ”Tilmelding” på hjemmesiden www.ragna.dk til Ragnarock, og du giver samtidigt samtykke til at dine personoplysninger kan behandles i henhold til persondatapolitikken.

Personoplysninger er alle informationer, der i et eller andet omfang kan henføre til dig. Når du tilmelder dig et eller flere hold på hjemmesiden giver du selv eksplicit samtykke til at vi indsamler og behandler de indtastede data på deltageren, altså navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mail.

Ragnarock indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de opgaver som er forbundet med undervisning af holdene i Ragnarock.

 

OPLYSNINGER SOM RAGNAROCK INDSAMLER OG BEHANDLER

Generelt:

Ragnarock indsamler og behandler oplysninger om dig når du:

  • Tilmelder dig Ragnarock via vores tilmeldingsformular på hjemmesiden www.ragna.dk

  • Skriver til Ragnarock på mail

  • Er med som deltager på et af Ragnarocks hold

 

Ved oprettelse af tilmelding til en deltager indsamler vi følgende oplysninger:

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mail

 

Ved kontakt via hjemmesiden eller mail indsamler vi:

Navn, e-mail og evt. telefonnummer

 

Du kan frivilligt og efter eget valg afgive yderligere personoplysninger, som du mener kan have betydning for deltageren og nævntes undervisning. Ved frivilligt og efter eget valg at oplyse om disse, opfatter Ragnarock dette som samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om dig.

Du giver samtykke til, at deltagerens navn må stå på holdlister.

 

Billeder og videomateriale:

Ved oprettelse af tilmelding til et eller flere hold i Ragnarock, herunder UngFredensborgs dramahold, giver du også automatisk samtykke til, at Ragnarock må tage og bruge billeder og videomateriale af dig i sammenhæng med PR for forestillinger, for at give indblik i Ragnarocks hold, eller ved reklame for holdet eller andre aktiviteter i Musikteatergruppen Ragnarock.

Billederne og videomaterialet vil kunne blive lagt op på Ragnarocks forskellige profiler på de sociale medier, på hjemmesiden ragna.dk eller blive uddelt og hængt op som fysiske flyere, plakater mm på offentlige institutioner og grunde, eller i Ragnarocks lokaler.

Ved forestillinger, rejser og andre former for projekter i Ragnarock, herunder på UngFredensborgs dramahold, vil der blive optaget videomateriale og taget billeder, som deltagerne i den relevante sammenhæng kan få adgang til og efterfølgende bruge og dele som de vil. Ragnarock har også ret til at kunne vise videooptagelser og billeder af tidligere forestillinger, rejser og andre projekter i sammenhæng med aktiviteter i Ragnarock eller UngFredensborg.

 

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede personer/deltagere følgende rettigheder:

  • Du har til enhver tid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Ragnarock har om dig.

  • Du har til enhver tid ret til at få redigeret og opdateret de personoplysninger Ragnarock har om dig.

  • Du har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Ragnarock har om dig. Dette skal ske skriftligt til ragnateater@hotmail.com, hvorefter Ragnarock vil slette dine data inden for 30 dage.

  • Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette skal ske skriftligt til ragnateater@hotmail.com, hvorefter Ragnarock vil slette dine data inden for 30 dage.

  • Du har til enhver tid ret til at vælge at trække dit samtykke omkring billedtagning, videomateriale og -optagelser og deling af disse tilbage. Dette skal ske skriftligt til ragnateater@hotmail.com, hvorefter Ragnarock i alle henseender ikke vil tage og/eller dele billeder og videoer af dig.

Bemærk at nogle data kun kan slettes hvis det er i overensstemmelse med regler for journalføring, og data i forbindelse med finansielle mellemværender som hovedregel gemmes i 5 år efter bogføringsloven.

 

SIKKERHED OG DELING AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger vil være tilgængelige for underviserne og vikarerne på det eller de hold, du har tilmeldt dig i Ragnarock, samt for administratorerne/dataansvarlige på hjemmesiden www.ragna.dk, hvilket indbefatter sekretariatet og den daglige ledelse af Ragnarock.

Ragnarock videregiver og sælger ikke dine personoplysninger til 3. part, medmindre samtykke er givet.

Ragnarock opbevarer data på platforme som har en høj sikkerhedsstandard.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registrerede personoplysninger, vil Ragnarock underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt. Ragnarocks sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

 

HVORNÅR DINE PERSONOPLYSNINGER BLIVER ANVENDT I RAGNAROCK

Personoplysningerne kan blive anvendt af underviserne på det gældende hold i sammenhæng med undervisningen.

Personoplysningerne kan blive anvendt til holdlister med formålet at krydse af og holde deltagelsesstatistik.

Personoplysningerne bliver anvendt af underviserne på det gældende hold med formål om at komme i kontakt med en deltager eller nævntes forældre, hvis deltageren ikke er mødt op til en mødegang og der ikke er meldt afbud.

Personoplysningerne bliver anvendt når der skal sendes informationer om holdene, specielle mødegange eller andet på e-mail eller sms.

Personoplysningerne bliver anvendt i sammenhæng med salg og deling af optagelser af forestillinger, rejser, andre projekter mm.

 

COOKIES

Hjemmesiden www.ragna.dk anvender ikke Cookies.

 

INDSIGT OG KLAGER

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger Ragnarock opbevarer om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger opbevares og kan tilbagekalde dit samtykke. Derefter sletter Ragnarock dine oplysninger inden for 30 dage.

Er de opbevarede oplysninger forkerte har du ret til at få disse oplysninger rettet eller slettet. Al henvendelse herom skal ske skriftligt til ragnateater@hotmail.com

Har du kontaktet os, og stadig mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt eller at Ragnarock ikke har behandlet dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven, kan du i Danmark klage til Datatilsynet.

 

OPDATERING

Dette dokument vil løbende blive opdateret.

Sidste opdatering: 15. november 2021